LABORATORIJA

Izvod iz pravilnika

Potvrdu i zapisnik o izvršenoj popravci stola, odnosno automata za igre na sreću ovlašćeno lice za popravku je dužno da dostavi laboratoriji ovlašćenoj od strane ministra finansija (u daljem tekstu: laboratorija) u roku od 24 časa.

Ukoliko je usled popravke došlo do promene tehničkih i funkcionalnih karakteristika, ovlašćeno lice za popravku je u obavezi da u potvrdi i zapisniku o izvršenoj popravci to posebno naglasi.

Laboratorija je dužna da nakon provere zapisnika i dostavljene dokumentacije o izvršenoj popravci izda priređivaču dopunsko uverenje o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova, odnosno automata najkasnije do kraja narednog radnog dana i u istom roku ga dostavi Upravi.

U uverenju iz stava 6. ovog člana se navodi informacija o razlogu skidanja ili promeni plombe. Laboratorija može naknadno da proveri da li je popravka izvršena u skladu sa zapisnikom i dokumentacijom o izvršenoj popravci.

Na zahtev Uprave laboratorija je dužna da izvrši naknadnu proveru iz stava 8. ovog člana.

Način i sadržaj komunikacije između ovlašćenog lica za popravku, laboratorije i priređivača propisuje laboratorija svojim uputstvom.

Ovlašćeno lice za popravku vodi evidenciju o svim popravkama putem servisne knjižice pojedinačno za svaki sto, odnosno automat, koja može biti i u elektronskom obliku.ˮ.

office@central-point.net